Prusinowice

                Prusinowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Obiektem architektonicznym, który zasługuje na uwagę jest kościół pw. Św. Michała Archanioła z pięknymi freskami. Obok wejścia do kościoła stoi krzyż pokutny, który pierwotnie stał na skraju Prusinowic przy drodze prowadzącej do Złotogłowic.

We wsi funkcjonuje filia Gminnej Biblioteki Publicznej.

Mieszkańców przyciąga plac wiejski zlokalizowany przy miejscowej OSP, zabytkowy park wiejski oraz boisko sportowe.

Rys historyczny: 

Prusinowice to wieś z 800-letnią historią, pierwsza wzmianka pochodzi z 1296 r.
 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Prusinowicach https://pl-pl.facebook.com/osp.prusinowice/

Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Prusinowicach https://www.facebook.com/Samodzielne-Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-w-Prusinowicach-109908309687182/

liczba mieszkańców: 689

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w sołectwie były:

  • remont świetlicy wiejskiej,
  • termomodernizacja budynku OSP oraz budynku szkoły,
  • zagospodarowanie placu przy OSP,
  • modernizacja boiska sportowego

Sołectwo Prusinowice zdobyło III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2003 roku oraz zostało trzykrotnie wyróżnione w roku 1999, 2000 oraz 2002.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w parku wiejskim w Prusinowicach o wartości  5 000 zł. 

 

Źródło: