Przełęk

Przełęk

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Przez Przełęk przepływa rzeka Biała Głuchołaska. Wieś z jednej strony otoczona jest gęstym lasem, natomiast z drugiej wzniesieniami.

W centrum wsi usytuowany jest zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja z XVII wieku, remiza strażacka, cmentarz oraz świetlica wiejska, w której odbywają się wszelkiego rodzaju uroczystości kulturalne, np. Mikołajki, itp.

Na terenie przyszkolnym mieści się boisko sportowe, a na nim wiata grillowa i scena.

W miejscowości znajduje się również plac zabaw, parking rowerowo – samochodowy oraz  siłownia na świeżym powietrzu. Wieś ma swój produkt lokalny „Wiśniowe Fantazje”, posiadający certyfikat Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w którym jak sama nazwa wskazuje główna rolę odgrywają wiśnie.

Do miejscowości przynależy „Rezerwat przyrody” o powierzchni 0,80 ha i stanowi pozostałość lasów liściastych.

Mieszkańcy bardzo dbają o skwery oraz klomby, na których cyklicznie dokonywane są nowe nasadzenia, co powoduje upiększenie naszej miejscowości.

Rys historyczny: 

Początki miejscowości datuje się na około 1150 rok.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi przy Publicznej Szkole Stowarzyszeniowej w Przełęku

Ochotnicza Straż Pożarna w Przełęku https://www.facebook.com/przelekosp/

liczba mieszkańców: 547

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze działania podejmowane w ramach odnowy wsi:

  • zagospodarowanie terenu boiska w 2020 roku,
  • zagospodarowanie terenu placu zabaw w 2019 roku,
  • „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi w powiecie nyskim na 2018 rok” – doposażenie świetlicy wiejskiej,
  • budowa wiaty grillowej i placu tanecznego na boisku w 2017 roku.

Sołectwo Przełęk zdobyło wyróżnienie w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w 2019 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup, montaż trzech stoisk drewnianych (kramów) o wartości 5 000 zł.                                                                                  
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • Zakładanie modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych (2018) to kontynuacja zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt obejmuje nasadzenia sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew. Sołectwa otrzymały drzewka do założenia modelowych sadów starych odmian drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Kosztela, James Grive;  czereśnie: Bϋttnera czerwona, Hedelfińska, Vega, Lotka Trzebnicka, Gubińska, Wolska; grusze: Konferencyjna, Faworytka; śliwy: Węgierka wczesna, Opal, Królowa Wiktoria; wiśnie: Keleris, Książęca, Wróble; brzoskwinie: Redhaven, i Inka), przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona oraz Hedelfińska) oraz pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Sołectwo Przełęk otrzymało sadzonki czereśni do założenia przydrożnych alei.

 

Źródło: