Przewóz

Przewóz

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Na uwagę zasługuje zabytkowy, drewniany kościół pw. św. Judy Tadeusza, wybudowany w 1559 roku w miejscowości Gierałtowice. Kościół przeniesiono do Przewozu w 1937 roku.

W Przewozie znajduje się Wiejski Dom Spotkań – świetlica wiejska.

Niewątpliwie usytuowanie wsi nad rzeką Odrą czyni ją dosyć rozpoznawalną, głównie ze względu na coroczny letni spływ pływadeł z Raciborza w kierunku Koźla. Niegdyś istniała przeprawa promowa, łącząca Przewóz z Dziergowicami, którą zlikwidowano w 1975 roku.

W Przewozie działalność prowadzą członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo w Dolinie Odry” oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Eko-Gościniec w sadzie”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przewozie

liczba mieszkańców: 319

Program Odnowy Wsi:

Działania podejmowane w ramach odnowy wsi:

  • zagospodarowanie terenu przy świetlicy (utworzenie parkingu i montaż gier edukacyjnych o tematyce pszczelarskiej),
  • prowadzenie wioski tematycznej – Osada Nadodrzańska, z możliwością organizacji warsztatów rękodzielniczych.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zagospodarowanie placu przed Wiejskim Domem Spotkań o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/