Pustków

Pustków

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

W sołectwie najważniejszą rolę pełni świetlica wiejska i teren wokół. Przy świetlicy znajduje się boisko do piłki nożnej, plac zabaw oraz remiza strażacka.  Jest to niejako centrum całej miejscowości.

Przy świetlicy wiejskiej znajduje się malutki skwer wraz z kapliczką ku czci Matki Bożej Fatimskiej wzniesionej z okazji 100-lecia objawień fatimskich.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowiu

https://www.facebook.com/OSP-Pustk%C3%B3w-614020805339462

liczba mieszkańców: 530

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym przedsięwzięciem był remont i doposażenie świetlicy oraz budynku straży pożarnej, jak również zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką o wartości  5 000 zł.

Źródło: