Racławice Śląskie, gm. Głogówek

Racławice Śląskie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

 

Liczba mieszkańców: 1374

 

Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach Śląskich

Ochotnicza Straż Pożarna w Racławicach Śląskich

 

Nazwa pochodzi od imienia Racław, Radsław.

Do charakterystycznych miejsc można zaliczyć węzeł kolejowy oraz „wielki most kolejowy” nad Osobłogą. Jeden
z najdłuższych polskich mostów kolejowych jednoprzęsłowych. W Racławicach Śląskich znajduje się jedna z ostatnich
w województwie opolskim obrotnic parowozów.

Warta uwagi jest kolumna graniczna tzw. „Szwedzki Słup” zbudowana w połowie XVII wieku przez Jana Jerzego Gotfryda Kotulińskiego, właściciela czeskich Pavlowic, jako wotum dziękczynne za uratowanie życia w czasie Potopu Szwedzkiego.

W miejscowości zbudowano pętlę turystyczną – lokalną ścieżkę dla piechurów i rowerzystów prowadzącą turystów
do najciekawszych miejsc Racławic Śląskich.

     

Program Odnowy Wsi:

We wsi odbywają się pikniki „Koleją po pograniczu polsko-czeskim” oraz impreza turystyczna „Racławicka Pętla Turystyczna”. Mieszkańcy w ramach projektów odnowy wsi opracowali i wydali foldery promujące sołectwo Racławice Śląskie oraz zakupili stroje sportowe.

W 2001 roku Racławice Śląskie startowały w konkursie „Piękna Wieś Opolska” uzyskując II miejsce w kategorii ”Najlepszy projekt odnowy wsi”.

 

Najciekawsze projekty:

  • Zadanie „Elektronika na STRAŻy obywateli” w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje
    i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego
    i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych
    i konkurencyjnych obszarów wiejskich. Ochotnicza Straż Pożarna w Racławicach Śląskich otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 000 zł.

 

 Rys historyczny: 

Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku, kiedy to Mongołowie zniszczyli wieś. Wówczas biskup z Ołomuńca osiedlił
na tym terenie przybyszów z Frankonii i Turyngii.

Racławicki kościół wzmiankowany był już w roku 1371. Obecny wybudowany został w 1789 r.

Do końca II wojny światowej miejscowość znana była z cudownego obrazu Matki Boskiej Racławickiej (z przełomu
XVI-XVII w.). Obecnie w kościele znajduje się również obraz Matki Boskiej Buszczeckiej, przywieziony z Kresów Wschodnich w 1945 r.

 

Źródło: