Radomierowice

                Radomierowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wioska dysponuje wyremontowaną świetlicą z placem zabaw dla najmłodszych, z których mieszkańcy chętnie korzystają, aby organizować różnorodne spotkania. Obecnie mieszkańcy pracują nad zagospodarowaniem centralnego placu pod okazałym dębem, miejscu znajdującym się w bliskim sąsiedztwie remizy strażackiej. Pierwsze efekty są już widoczne – wybudowano bowiem wiatę i postawiono tablicę powitalną.

Do cennych zabytków sołectwa zalicza się kościół wykonany w technice muru pruskiego, który przetrwał po dziś dzień.

Warty uwagi jest zrealizowany przez mieszkańców projekt utworzenia na cmentarzu lapidarium upamiętniającego potomków założycieli wsi. W tym miejscu umieszczona gustowna tablica informuje odwiedzających o przeszłości dzisiejszych Radomierowic.

Do wioski przynależy również przysiółek Bożejów, który z okazałym kompleksem hotelowym o nazwie „Zamek Bożejów” w środku lasów stobrawsko-turawskich należy do miejsc wartych odwiedzenia na mapie turystycznej województwa opolskiego.

Radomierowice są wioską usytuowaną na skraju lasów stobrawsko-turawskich. Mieszkańcy z jednej strony korzystają z uroków jakie niesie lokalizacja ich miejsca zamieszkania w otoczeniu lasów, z drugiej strony zaś napotykają na ograniczony zasięg usług telekomunikacyjnych.

Turystyce jednak ten aspekt nie szkodzi, wręcz przeciwnie – ludzie szukając miejsc odosobnionych, odnajdują spokój w lokalnym gospodarstwie agroturystycznym i pobliskim zameczku w Bożejowie, który graniczy z malowniczym stawem.

Rys historyczny: 

Radomierowice jako Plümkenau założono w XVIII w. w ramach kolonizacji fryderycjańskiej, pierwsi koloniści zaś pochodzili z obszarów Hesji, Saksonii i dzisiejszych Czech. W 1786 roku wybudowano na koszt państwa pruskiego okazały kościół ewangelicki, plebanię i szkołę.

Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Wsi i Ochrony Środowiska „Zielone Radomierowice”

Ochotnicza Straż Pożarna w Radomierowicach

liczba mieszkańców: 195

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych w ramach odnowy wsi wraz należy zabawa odpustowa, Wigilia dla mieszkańców oraz Dzień Kobiet.

 

Źródło: