Radoszowy

                Radoszowy

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Wieś Radoszowy jest małą, rolniczą wioską, która posiada zabytkowy drewniany kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, remizę OSP, świetlicę wiejską, plac zabaw oraz boisko.

Wioska znajduje się na terenie pagórkowym, otoczonym pięknymi lasami, zamieszkałymi przez jelenie, sarny, zające, lisy, bażanty i kuropatwy.

Radoszowy posiadają skwer do zabawy dla dzieci, na którym znajduje się kilka urządzeń, m.in. zjeżdżalnia, piaskownica oraz ławeczki do odpoczynku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszowach

liczba mieszkańców: 195

Program Odnowy Wsi:

W ramach ostatnich 5 lat wyremontowano świetlicę wiejską (dwie duże sale na spotkania, kuchnia, toaleta oraz wykonano elewację zewnętrzną).

 

Źródło: