Radzikowice

Radzikowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

Wieś zlokalizowane jest wzdłuż cieku wodnego o nazwie Cielnica. W sołectwie znajduje się kościół pw. św. Bartłomieja.

W miejscowości istnieje plac zabaw przy przedszkolu oraz boisko sportowe wraz z altaną i miejscem na ognisko.

Tereny zielone wzdłuż cieku wodnego przyozdobione są krzewami ozdobnymi.

liczba mieszkańców: 377

Program Odnowy Wsi:

W tym roku zagospodarowano centrum wsi, oddając do użytku Centrum Przesiadkowe Radzikowice.

W planach jest również postawienie tablicy edukacyjnej z informacjami o miejscowości.

 

Najciekawsze projekty:

  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok). Jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.  Sołectwo wzięło udział w warsztatach z zakładania zadrzewień przydrożnych, podczas których przy pomocy ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowane zostały projekty zadrzewień uwzględniające właściwy dobór gatunków i ich rozstawę. Radzikowice otrzymały sadzonki czereśni i głogu. W rezultacie tego powstała ponad 1 000 m aleja.

Źródło: