Raków

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

 

Nazwa Raków prawdopodobnie wywodzi się od raków, które żyły w rzece Zinna (Cyna) i które wymarły, gdy woda w cieku została zanieczyszczona ściekami z terenów coraz bardziej uprzemysłowionych. Rak jest elementem pieczęci wsi.

Miejscowość jest starym majątkiem rycerskim, którego właścicielką od 1519 r. była Annavon Carvin. Przez wiek Raków należał do rodziny von Thassul, a w roku 1700 właścicielką majątku została Katharina von Larisch, która nieodpłatnie do-starczała drewno na budowę kaplicy św. Józefa w Baborowie. W 1782 roku wieś należała do królewskiego pruskiego komisarza Sebastianavon Kehler i jego syna. W latach 1830-1864 była własnością Rudolfa Miketta, a od 1864-1867Gustawa Schön. Od roku 1867 do 1869 Rakównależał do radcy prawnego Früsona z Głubczyc.Ostatnim właścicielem od 1869 r. został Friedrich Latzel.

Do rejestru zabytków wpisany jest kościół pw. Najświętszej Marii Panny, wybudowany w 1904 roku przez mieszkańców. Ołtarz główny kościoła wykonał artysta stolarz Ondrusch z Głubczyc,a obraz ołtarzowy Matki Boskiej – prof. Bochenek z Berlina. Obrazy – stacje Drogi Krzyżowej ufundował mieszkaniec wsi:August Kołodziej, figury św. Franciszka i Matki Boskiej są natomiast darem pani Hytrechtz Prudnika.

 

W/w informacje pozyskane ze strony internetowej Gminy Baborów: www.baborow.pl

 

W miejscowości znajdują się także cztery krzyże.

 

 

 

liczba mieszkańców: 396

Najciekawsze projekty:

– brak sprawozdania sołeckiego za rok 2019