Regulice

Regulice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

W miejscowości znajduje się kościół filialny pw. św. Franciszka z Asyżu.

Na terenie sołectwa mieści się plac rekreacyjny z wiatą grillową, scena dla orkiestry, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.

W miejscowości jest także remiza OSP. Przez sołectwo przebiega ścieżka rowerowa Regulice – Bykowice – Radzikowice.

Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach https://www.facebook.com/reguliceosp/

liczba mieszkańców: 298

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi wybudowano scenę na orkiestrę, zakupiony został sprzęt nagłaśniający oraz namioty biesiadne wraz z ławkami i stołami biesiadnymi służące do organizacji festynów. Ciągle doposażany jest plac zabaw w urządzenia zabawowe.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Modernizacja placu zabaw w Regulicach o wartości 5 000 zł.                                                                                  

 

Źródło: