Rogi

Rogi

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Teren, na którym położone jest sołectwo, jest równinny, lekko pagórkowaty, otoczony lasami.

Rogi to wieś o zabudowie charakterystycznej dla typu wsi chłopskiej. Zabudowa wsi usytuowana była regularnie po obu stronach ulicy brukowej pokrytej „kocimi łbami”.

We wsi znajduje się kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny wybudowany w 1903 roku z wieżą kościelną górującą nad całą wsią.

Mieszkańcy wsi mają do dyspozycji świetlicę wiejską oraz remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.

Prawdziwą perełką Rogów jest park usytuowany przy dawnych zabudowaniach pałacowych. Na terenie parku znajduje się  staw, który dodatkowo upiększa to miejsce. W parku rosną ciekawe okazy drzew liściastych. Między innymi rosną tu dęby szypułkowe (dwa z nich zostały uznane za pomniki przyrody), sosny wejmutki, tuje, ciosy, stare lipy i topole.

Rys historyczny: 

Jeszcze do końca XVIII wieku była to typowa średniowieczna ulicówka, w odnodze której ulokowany był folwark. Rogi założone zostały przypuszczalnie już na przełomie XIII/XIV wieku, rozciągają się pomiędzy niewielkimi pagórkami w dolinie rzeki Nysy.

Kościół w Rogach wzmiankowany był 1305 roku w spisie świętopietrza. Był to drewniany kościół filarny pod wezwaniem Nawiedzenia Maryi. Stary drewniany kościółek  był uznawany na zabytek polegający ochronie prawnej. Drewniany kościół aż do 1996 roku pozostał we wsi jako zabytek. Obecnie znajduje się w skansenie w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogach https://www.facebook.com/ochotnicza.straz.pozarna.w.rogach/

liczba mieszkańców: 175

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi w ostatnim czasie postawiono wiatę rekreacyjną.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Rogi o wartości  5 000 zł.

Źródło: