Rogów Opolski, gm. Krapkowice

Rogów Opolski

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2009

 

 

Liczba mieszkańców: 637

 

Rogów Opolski na Facebooku

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie Opolskim

 

 

Nazwę Rogowa Opolskiego wywodzi się od słowa “róg”, które ma nawiązywać do łuku utworzonego przez płynącą w pobliżu Odrę.

Rogów Opolski leży w bardzo korzystnym położeniu komunikacyjnym – w starożytności biegł tędy szlak bursztynowy. Miejscowość leży przy starej drodze Opole – Krapkowice – Koźle – Racibórz.

Częścią Rogowa, wręcz dodatkową ulicą jest daleko położony Posiłek.

W Rogowie Opolskim warto zwiedzić:

  • park krajobrazowy o powierzchni ok. 20 ha,
  • zamek sytuowany na skarpie dawnego koryta Odry – obecnie w zamku  mieści się filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu (zbiory specjalne obejmujące m.in. cenną kolekcję starodruków – począwszy od 1488 roku),
  • kościół parafialny pod wezwaniem świętych Filipa i Jakuba, zbudowany w końcu XIII w., przebudowany i powiększony o wieżę i kaplicę w XVI w.

W Rogowie Opolskim znajduje się remiza OSP.

         

Walorem przyrodniczym Rogowa Opolskiego z całą pewnością jest występująca flora (rośliny chronione, tj.: zawilec, bluszcz pospolity, cis pospolity azalia pontyjska, starodrzew: 150 -letnie buki, miłorząb, tulipanowiec amerykański, platan, 250-letnie dęby szypułkowe) oraz fauna (występowanie zwierząt chronionych: bobry, wydry).

 

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w przeciągu 5 ostatnich lat można zaliczyć:

  • modernizację remizy OSP Rogów Opolski,
  • organizację imprez cyklicznych (tj. Babski Comber, Wodzenie Niedźwiedzia, Święto Pieczonego Ziemniaka
    czy wycieczki rowerowe dla mieszkańców),
  • renowację kapliczek, małej architektury sakralnej i przydrożnych krzyży,
  • budowę siłowni na wolnym powietrzu.

Rys historyczny: 

Po raz pierwszy Rogów Opolski został wzmiankowany, jako “Rogow” w 1305 roku jako jedna z wsi czynszowych biskupstwa wrocławskiego.

Teren Rogowa był zamieszkały dużo wcześniej. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne, podczas których znaleziono kawałki naczyń glinianych pochodzących z pierwszych wieków naszej ery. Ciekawym znaleziskiem był również miecz żelazny o długości 95 cm, pochodzący z XI wieku.

W 1335 roku po raz pierwszy odnotowano istnienie w Rogowie murowanego kościoła parafialnego.

W 1765 roku właścicielem zamku został Karol Wilhelm von Haugwitz. Haugwitzowie przebudowali i rozbudowali zamek,
co podniosło go do rangi rezydencji, otoczonej ogrodem i parkiem krajobrazowym.

 

Źródło: