Rogożany

                Rogożany

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wieś Rogożany położona jest na Nizinie Śląskiej.

W sołectwie znajduje się zabytkowa kapliczka oraz spichlerz z 1780 roku. Ważnym miejscem dla mieszkańców wsi jest centrum rekreacyjno – sportowe. W centralnym miejscu wsi usytuowana jest świetlica wiejska, przy której znajduje się plac zabaw (sukcesywnie doposażony w nowe elementy małej architektury), a wewnątrz świetlicy urządzona została siłownia do ogólnego użytku mieszkańców. Nieopodal świetlicy zagospodarowane zostało centrum rekreacyjno – wypoczynkowe, wyposażone w altanę oraz grilla i oświetlenie solarne.

W miejscowości znajdują się liczne skwerki.

liczba mieszkańców: 175

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami w ciągu pięciu lat było urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Bądź asertywny, trzymaj formę! Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej o wartości  5 000 zł.