Rostkowice

                      Rostkowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

 

 

 

Wieś powstała w połowie XV w. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Rostkowicze pochodzi z roku 1467. Jedyny zabytek to dom pod nr 32 zbudowany w XVIII wieku. Odnowiony częściowo, przekształcony w XX wieku, kryty łupkiem.
Wysoki wskaźnik bonitacji gleb pozwala na uprawę dochodowych upraw polowych i uzyskanie plonów. Dobrze rozwinięta jest hodowla. Sołectwo posiada areał 568,3 ha, z czego na 399 ha gospodaruje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice, która posiada pola także na terenie Wilkowa, Gostomi i Białej. Sołectwo liczy 221 mieszkańców.
– Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 261 C.

                                                        DSCN1229.jpeg
Więcej informacji na stronie: http://mlasar.webpark.pl/rostkowice/

 

 

liczba mieszkańców: 205

Najciekawsze projekty: