Rostkowice

                      Rostkowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

Wieś powstała w połowie XV w. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Rostkowicze pochodzi z roku 1467. Jedyny zabytek to dom pod nr 32 zbudowany w XVIII wieku. Odnowiony częściowo, przekształcony w XX wieku, kryty łupkiem.
Wysoki wskaźnik bonitacji gleb pozwala na uprawę dochodowych upraw polowych i uzyskanie plonów. Dobrze rozwinięta jest hodowla. Sołectwo posiada areał 568,3 ha, z czego na 399 ha gospodaruje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice, która posiada pola także na terenie Wilkowa, Gostomi i Białej.
– Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 261 C.

Więcej informacji na stronie: http://mlasar.webpark.pl/rostkowice/

W miejscowości Rostkowice znajduje się plac zabaw dla dzieci, świetlica wiejska, w której spotykają się m.in. seniorzy oraz boisko sportowe. Charakterystycznym elementem miejscowości jest duża ilość przydomowych kapliczek. W sołectwie znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców wsi, którzy zginęli podczas I wojny światowej.

 

liczba mieszkańców: 197

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi co roku organizowane są spotkania mieszkańców w ramach rozpoczęcia lub zakończenia lata oraz Dzień Kobiet. Zrealizowano projekt „Adaptacja budynku oraz terenów zielonych jako miejsce spotkań dla seniorów”, polegający na modernizacji placu wokół świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zagospodarowanie terenu sportowego o wartości  5 000 zł.