Roszkowice, gm. Byczyna

                             Roszkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Od 1952 roku działa w sołectwie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W wiosce znajduje się boisko sportowe oraz świetlica wiejska. W Roszkowicach warto zwrócić uwagę na znajdujący się tam neoklasycystyczny pałac dworski z 1845 r. wraz z parkiem wybudowany z fundacji Wilhelma von Taubadel, będącym obecnie własnością prywatną.

W sołectwie zlokalizowany jest kościół katolicki pw. św. Antoniego z końca XIX w. w stylu neoromańskim.

Na cmentarzu kościelnym znajduje się obelisk z pierwszej połowy XIX w. z polskim i łacińskim napisem dotyczącym rodziny Frankenbergów.

 Źródło:

 

liczba mieszkańców: 527

Roszkowice na Facebooku 

Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkowicach

 

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięcia poczynione w ramach odnowy wsi:

  • remont świetlicy wiejskiej (położenie płytek, wykonanie lamperii z tynku żywicznego, malowanie pokrycia dachowego),
  • remont szatni sportowej,
  • budowa boiska sportowego.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Remont świetlicy wiejskiej w Roszkowicach o wartości  5 000 zł.