Roszkowice, gm. Byczyna

Roszkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

 

 

 

 

liczba mieszkańców: 527

 

Roszkowice na Facebooku 

Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkowicach

 

 

Od 1952 roku działa w sołectwie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W wiosce znajduje się boisko sportowe
oraz świetlica wiejska.

   

W Roszkowicah warto zwrócić uwagę na znajdujący się tam neoklasycystyczny pałac dworski z 1845 r. wraz z parkiem wybudowany z fundacji Wilhelma von Taubadel, będącym obecnie własnością prywatną.

W sołectwie zlokalizowany jest kościół katolicki pw. św. Antoniego z końca XIX w. w stylu neoromańskim.

 

Na cmentarzu kościelnym znajduje się obelisk z pierwszej połowy XIX w. z polskim i łacińskim napisem dotyczącym rodziny Frankenbergów.

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięcia poczynione w ramach odnowy wsi:

  • remont świetlicy wiejskiej (położenie płytek, wykonanie lamperii z tynku żywicznego, malowanie pokrycia dachowego),
  • remont szatni sportowej,
  • budowa boiska sportowego.

         

 

 

Źródło: