Roszowice

 Roszowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

We wsi znajdują się świetlica wiejska, a także kapliczka Maryjna z 1911 roku.

liczba mieszkańców: 199

Program Odnowy Wsi:

W ramach działań podejmowanych w ramach odnowy wsi dokonano remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz wymieniono drzwi na nowe.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont świetlicy wiejskiej w Roszowicach o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/