Rozkochów

Rozkochów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 511