Rozmierka

Rozmierka

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

 

 

 

 

Rozmierka to wieś położona w północno-zachodniej części gminy Strzelce Opolskie. Jest to jedyna w Polsce wieś o takiej nazwie. W Rozmierce jest szkoła podstawowa, przedszkole, świetlica, klub sportowy. Życie kulturalne skupia się wokół palcu rekreacyjno-sportowego wyposażonego w wiatę, boiska, trybuny i całe niezbędne zaplecze.

Teren na którym realizowane są projekty przyrodnicze to tzw. „Górka”. Posadzone są drzewa i krzewy, postawione ławeczki, wykonane jest boisko do piłki plażowej. Prace na „Górce” ciągle trwają i zmierzają do stworzenia tam pięknego zakątka rekreacyjnego.

Organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa:

  • Stowarzyszenie „Nasza Rozmierka”
  • LKS Jedność Rozmierka
  • OSP
  • Koło Mniejszości Niemieckiej

 

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • budowa wiaty biesiadnej,
  • wymiana okien w pomieszczeniach sołeckich,
  • modernizacja i rozbudowa strażnicy OSP,
  • zagospodarowanie „Górki”.

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– “Pamięć łączy pokolenia-spotkanie pokoleń” o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Liczba mieszkańców: 948