Rozmierz

Rozmierz

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Rozmierz to wieś położona w północno-zachodniej części gminy Strzelce Opolskie.

Ciekawostką jest fakt, że jest to jedyna w Polsce wieś o takiej nazwie.

Do dnia dzisiejszego zachował się oryginalny układ przestrzenny typu owalnicy.

W Rozmierzy warte uwagi są:

  • zabytkowy kościół parafialny pw. Michała Archanioła,
  • izba tradycji,
  • charakterystyczne kamienne mury okalające większość posesji.

W centrum miejscowości mieści się też świetlica, remiza strażacka, plac zabaw a na obrzeżach miejscowości boisko sportowe.

Rozmierz jest to typowa wieś, której mieszkańcy cenią sobie swoje dziedzictwo, również to przyrodnicze. W ogródkach, w miejscach ogólnodostępnych królują rośliny, które zawsze nam towarzyszyły. Ze względu na duża ilość łąk na terenie wsi, rozwinęło się rolnictwo specjalizujące się w produkcji mleka a częścią krajobrazu jest pasące się na pastwiskach bydło.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Miejscowości Rozmierz

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozmierzy

LKS Rozmierz założony w 1948 roku

Liczba mieszkańców: 420

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

  • warsztaty aktywizujące dla seniorów,
  • modernizacja boiska sportowego,
  • stworzenie ścieżki turystycznej po Rozmierzy,
  • coroczna organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci.

Sołectwo Rozmierz w 2021 roku zostało laureatem I miejsca, natomiast w 2018 roku zostało wyróżnione w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w konkursie „Piękna Wieś Opolska”, a w 2006 roku zdobyło II miejsce. W kategorii „Najlepszy projekt” Rozmierz zdobył II miejsce w 2012 roku, a w roku 2007 wyróżnienie. Z kolei w kategorii „Najpiękniejsza zagroda” w 2011 roku wieś została uhonorowana I miejscem, a w 2001 roku została wyróżniona.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont i doposażenie kuchni Domu Strażaka o wartości  5 000 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.