Rozmierz

Rozmierz

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

 

 

Rozmierz to wieś położona w północno-zachodniej części gminy Strzelce Opolskie. Jest to jedyna w Polsce wieś o takiej nazwie. Do dnia dzisiejszego zachował się oryginalny układ przestrzenny typu owalnicy. W Rozmierzy warte uwagi są: zabytkowy kościół parafialny, izba tradycji oraz charakterystyczne kamienne mury okalające większość posesji. W centrum wsi mieści się też świetlica, OSP, plac zabaw a na obrzeżach miejscowości boisko sportowe.

SONY DSC

Rozmierz jest to typowa wieś, której mieszkańcy cenią sobie swoje dziedzictwo, również to przyrodnicze. W ogródkach, w miejscach ogólnodostępnych królują rośliny, które zawsze nam towarzyszyły. Ze względu na duża ilość łąk na terenie wsi, rozwinęło się rolnictwo specjalizujące się w produkcji mleka a częścią krajobrazu jest pasące się na pastwiskach bydło.

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa:

  • Stowarzyszenie Odnowy Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Miejscowości Rozmierz
  • Ochotnicza Straż Pożarna,
  • Koło Mniejszości Niemieckiej,
  • LKS założony w 1948 r.

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi

  • warsztaty aktywizujące dla seniorów,
  • modernizacja boiska sportowego,
  • stworzenie ścieżki turystycznej po Rozmierzy,
  • coroczna organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Remont i doposażenie kuchni Domu Strażaka o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Liczba mieszkańców: 441