Rudziczka

Rudziczka

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 881

 

Najciekawsze projekty: