Rusocin

Rusocin

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Na terenie sołectwa znajduje się kościół parafialny pw. św. Klemensa z XVII wieku wraz z cmentarzem.

W miejscowości mieści się posąg św. Jana Nepomucena oraz liczne kapliczki przydrożne.

Mieszkańcy spotykają się w świetlicy wiejskiej. Wieś posiada też boisko sportowe.

Bogactwo przyrodnicze Rusocina związane jest z niewielkim pasmem lasu i ostojami leśnymi, które są siedliskami różnych gatunków zwierząt.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rusocinie https://www.facebook.com/ospksrgrusocin/

LKS Rusocin

liczba mieszkańców: 416

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi projektami realizowanymi w ramach odnowy wsi są:

  • wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rusocinie,
  • rozbiórka sceny i remont podłogi w sali głównej w świetlicy wiejskiej.

Źródło: