Rybna

Rybna

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 285

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Rybna o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/