Rzędowice

 Rzędowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Charakterystycznym miejscem jest centrum wsi i znajdująca się tam kaplica Matki Boskiej Różańcowej z 1913r. W centrum wsi mieści się Dom Spotkań, w którym odbywają się wszystkie ważne zebrania i narady dotyczące funkcjonowania wioski. Sołectwo posiada plac zabaw zmodernizowany w 2019 roku. Przy centrum znajduje się również boisko sportowe wielofunkcyjne wybudowane w 2020 roku.

W sołectwie utworzone zostały ścieżki rowerowe prowadzące do różnych zabytków historycznych, jak i przyrodniczych znajdujących się na terenie miejscowości.

Warto poświęcić chwilę i zwrócić uwagę na:

 • zespół dworsko-parkowy w Bzionkowie,
 • kamień upamiętniający pobyt króla saksońskiego Fryderyka Augusta III,
 • wąwóz na Kwieruciach, tzw. Szwajcaria Rzędowicka,
 • budynek szkoły z zabudowaniami gospodarczymi z 1908r.,
 • budynek dawnej karczmy datowany na 1827r.,
 • stodołę drewnianą z początku XX w.,
 • kapliczkę przydrożną św. Jana,
 • budynek straży z 1930r.,
 • krzyż przy straży – według legendy z czasów najazdu szwedzkiego.

Strona internetowa sołectwa Rzędowice http://rzedowice.pl/

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędowicach

liczba mieszkańców: 485

Program Odnowy Wsi:

Do przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu ostatnich lat dzięki odnowie wsi zaliczyć można:

 • remont kuchni w domu spotkań,
 • rozbudowę placu zabaw,
 • budowę boiska wielofunkcyjnego.

Najciekawsze projekty:

 • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup i montaż drzwi wejściowych oraz zadaszenia i stopnia przed wejściem do budynku spotkań w Rzędowicach o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: