Rzędziwojowice

Rzędziwojowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wieś Rzędziwojowice położona jest w północnej części gminy Niemodlin przy rzece Ścinawie Niemodlińskiej i charakteryzuje się zabudową zagrodową, którą w większości stanowią zagrody poniemieckie. Teren jest lekko pagórkowaty, otoczony polami i lasami. Za wsią biegnie autostrada. Wokół niej są miejsca parkingowe i sieć gastronomiczna.

W miejscowości znajduje się świetlica wiejska, plac zabaw, boisko sportowe oraz cmentarz poewangelicki.

Obiektami cennymi przyrodniczo na obszarze sołectwa są wiekowe dęby – pomniki przyrody.

Rys historyczny: 

Zgodnie z literaturą nazwa miejscowości Rzędziwojowice jest pochodzenia słowiańskiego. Powstała najprawdopodobniej od imienia Rzędziwoj – jej założyciela, poświadczonego w 1258 roku jako rycerza Władysława Opolskiego.

liczba mieszkańców: 224

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

  • utwardzenie części terenu rekreacyjnego;
  • zakup urządzeń fitness,
  • remont świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup urządzeń na plac zabaw zgodnie z posiadaną dokumentacja projektową o wartości  5 000 zł.

Źródło: