Rzymiany

Rzymiany

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

W sołectwie znajduje się zabytkowy kościół filialny parafii w Reńskiej Wsi pw. Królowej Różańca Świętego.

Mieszkańców i przyjezdnych przyciąga park rekreacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany w zalesionej części wsi. To tam odbywają się różnego rodzaju spotkania i imprezy. Poza tym na terenie sołectwa znajduje się także boisko sportowe.

Rys historyczny: 

Wieś wymieniana w źródłach już w 1237 r.

Stowarzyszenie „Wspólnota Rzymiańska”

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymiany

liczba mieszkańców: 143

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w sołectwie były: remont świetlicy i utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego.

 

Sołectwo Rzymiany zdobyło I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2008 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont i doposażenie świetlicy o wartości  5 000 zł. 

 

Źródło: