Budżet Samorządu Województwa Opolskiego na 2022 został przyjęty!!

Podczas grudniowej sesji  radni sejmiku przyjęli budżet województwa opolskiego na 2022 rok.

Kwota opiewa na  ponad 644 miliony i uwzględnia m.in  wydatki na  rolnictwo i wieś w wysokości 8,9 mln zł , którą planuje się przeznaczyć między innymi na:
– 3,9 mln zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
– 1.030.000 zł na realizację Programu Odnowy Wsi – w 2022r. obchodzić będziemy 25-lecie Programu.
– 650.000 zł na wsparcie w formie dotacji dla organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
– 180.000 zł na działania związane z organizacją Dożynek Wojewódzkich oraz innych imprez rolniczych
– 100.000 zł na działania wspierające pszczelarstwo
– 150.000 zł na wsparcie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
– 125.000 zł na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki wodnej