Sarnów, gm. Byczyna

Sarnów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

 

liczba mieszkańców: 119

 

 

Jest najdalej wysuniętym na południe sołectwem. Przez środek wsi przepływa Pratwa.

W Sarnowie odnaleźć można dwór z przełomu XVIII i XIX w. oraz kaplicę cmentarną św. Jana Chrzciciela z XX w. z barokowym ołtarzykiem z początku XVIII w.

We sołectwie znajduje się świetlica wiejska.

       

Program Odnowy Wsi: 

Odnowa wsi przyczyniła się do powstania placu zabaw i siłowni zewnętrznej, jak również do wyremontowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

 

Źródło: