Sarny Wielkie

Sarny Wielkie

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 139

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

Najciekawsze projekty:

– Zakup namiotu imprezowego oraz stołów i ławek do wyposażenia
namiotu o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/