Sarny Wielkie

Sarny Wielkie

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Wieś, otoczona polami i lasami, położona jest w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej.

W sołectwie znajduje się boisko sportowe, plac zabaw oraz świetlica wiejska.

Miejscami rekreacji dla lokalnej ludności są okoliczne lasy, stawy, rzeka oraz boisko.

Przez miejscowość przebiega szlak św. Jakuba.

Rys historyczny: 

Pierwsze zapiski o wiosce pochodzą z 1410 roku, a od 1581 roku wieś należała do dóbr niemodlińskich. W Sarnach Wielkich znajdował się folwark, w którym hodowana była w dużej ilości trzoda chlewna. Z tego wynika, że w okolicach tych było dużo lasów dębowych, ponieważ trzoda chlewna karmiona była żołędziami, a w chlewnie urządzane były w pobliżu tychże lasów. W okolicy Saren Wielkich przebiegały aż trzy mosty przez Nysę: kolejowy Szydłów-Lipowa, mały most drogowy do Michałowa i nowy most autostradowy. Most drogowy i autostradowy został wysadzony w powietrze w dniu 6.02.1945 roku, gdy do wioski zbliżał się front.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju wsi Sarny Wielkie „O lepsze jutro” https://www.facebook.com/olepszejutro.sarny/

liczba mieszkańców: 140

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze projekty w ramach odnowy wsi:

  • utwardzenie części terenu rekreacyjnego,
  • remont świetlicy wiejskiej.
  • „Poznajmy się lepiej na wsi nie musi być nudno” w ramach projektu odbyła się wycieczka, rajd rowerowy, warsztaty plastyczne, kino plenerowe oraz zabawy dla dzieci,
  • „Nasza miejscowość – nasz azyl” – w ramach grantu odbyły się: wycieczka, warsztaty plastyczne, warsztaty ornitologiczne, spotkanie z podróżnikiem, budowa i montaż budek lęgowych,
  • „Relaks pomoc wsparcie” – grant zakładał spotkanie z psychologiem, warsztaty szycia maseczek, tworzenie ogrodu relaksu,
  • „Słyszymy się lepiej” – w ramach projektu został zakupiony sprzęt nagłośnieniowy,

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup namiotu imprezowego oraz stołów i ławek do wyposażenia namiotu o wartości  5 000 zł.
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • Zadanie „Remont dachu w siedzibie” w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju wsi Sarny Wielkie „O lepsze jutro” otrzymało dofinansowanie w wysokości 4 400 zł.

 

Źródło: