Ściborowice, gm. Krapkowice

Ściborowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

  

 

 

 

 

 

 

 

Ściborowice wraz z przysiółkami Jarczowice oraz Wesoła charakteryzuje się zabudową jednorodzinną, rolniczą.

Głównymi zabytkami są kapliczki, pomniki, krzyże przydrożne, stara remiza strażacka.

W centrum wsi znajduje się budynek OSP ze świetlicą wiejską oraz salą spotkań dla mieszkańców. Wokół niniejszego budynku znajduje się wiata z miejscem do grillowania, plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu i boisko sportowe.

W sołectwie znajdują się dwa stawy. Bliskość lasu jest dodatkowym atutem. Przy głównej drodze znajduje się pomnik przyrody – czarna olsza.

 

Rys historyczny: 

Po raz pierwszy Ściborowice zostały wymienione w „Księdze uposażeń biskupów wrocławskich” z około 1300 roku,
jako „Stiborowitz”. W 1412 roku wioskę tę wzmiankowano jako „Sziborowicz”.

Źródło:

 

Strona internetowa sołectwa Ściborowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborowicach

Liczba mieszkańców: 381

Program Odnowy Wsi:

Stałym projektem jest coroczna impreza pn. Dzień Ziemniaka. Innymi ważnymi przedsięwzięciami  podejmowanymi w zakresie odnowy wsi były remonty obiektów wiejskich oraz utrzymanie klombów i skwerów w sołectwie.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Modernizacja zaplecza kuchennego – zmywalni naczyń w budynku komunalnym – strażnicy OSP w Ściborowicach ul. Szkolna 3 o wartości 5 000 zł