Ściborzyce Wielkie

Ściborzyce Wielkie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Ściborzyce Wielkie leżą na tzw. polskich Morawach, czyli na obszarze dawnej diecezji ołomunieckiej i sąsiadują z trzema miejscowościami czeskimi.

W sołectwie znajduje się kościół ewangelicko-augsburski, budynek remizy OSP, boisko sportowe, przy którym stoi altana z ławkami oraz dobrze zaopatrzona świetlica wiejska.

Sołectwo posiada również zabytkowy cmentarz oraz kaplicę pogrzebową.

Przez sołectwo przepływa rzeka Białka. Wieś posiada kilka skwerków, a przy szkole znajduje się niewielki park z placem zabaw.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborzycach Wielkich

LZS „Polonia” Ściborzyce Wielkie

liczba mieszkańców: 388

 

Program Odnowy Wsi:

W ciągu ostatnich 5 lat postawiono altankę na skwerku w celu rekreacji i integracji wioski. W 2020 roku utworzono plac zabaw na terenie boiska wiejskiego, również na tym samym placu powstały dwie szatnie. Świetlica wiejska została doposażona w niezbędne sprzęty, a skwerek przy wjeździe na parking przed świetlicą został na nowo zagospodarowany.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup tablic informacyjnych o wartości  5 000 zł.