Sękowice

Sękowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2002

Miejscowość Sękowice jest niewielka wsią o historycznym układzie zabudowy – większość domów i stodół wybudowane zostały w charakterystycznym układzie litery „U”. (w gminie Nysa tylko trzy miejscowości mają taka zabudowę).

W centrum sołectwa mieści się kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. We wsi funkcjonuje świetlica wiejska.

W Sękowicach znajduje się boisko piłkarskie, wokół którego rozciąga się zagospodarowany teren rekreacyjny z placem zabaw, urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz wiatą grillową.

Przez Sękowice przebiega szlak rowerowy o nazwie „Szlakiem Czarownic”.

liczba mieszkańców: 108

Program Odnowy Wsi:

W ramach działań odnowy wsi dokonano rozbudowy placu zabaw.

 

Źródło: