Sidzina

  • Projekt pn. „Góralskie malowanie na ścianie” zrealizowany został przez Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi „Góral Sidzina” powstał na budynku świetlicy.

  • Mural wpisuje się w działalność stowarzyszenia i historię wsi nawiązującą do korzeni góralskich społeczności wiejskiej.