Siedlec

      Siedlec

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

Sołectwo Siedlec położone jest w południowej części gminy Izbicko na obrzeżach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny.

W miejscowości panuje spokojna atmosfera, nie przebiega tam żaden ważny szlak samochodowy, co czyni wieś bardzo atrakcyjną dla turystów pragnących odpocząć od zgiełku życia miejskiego.

W sołectwie funkcjonuje ognisko opiekuńczo-wychowawcze – świetlica dla dzieci oferująca całoroczne popołudniowe zajęcia i wyjazdy.

Na terenie miejscowości znajduje się:
• zabytkowa rzeźba św. Floriana,
• kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena,
• dwie kaplice,
• Dom Spotkań,
• teren rekreacyjny.

Sołectwo posiada aleję orzechową, przez co nazywane jest „Orzechową Wioską”.

Obszar miejscowości Siedlec położony jest blisko rezerwatu przyrody Ligota Dolna o bogatej florze i faunie. Miejscowość otoczona jest lasami, w których przebywa duża ilość zwierzyny łownej: dziki, sarny oraz jelenie.

Przez miejscowość przebiegają trasy rowerowe.

 \

DFK w Siedlcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu

liczba mieszkańców: 394

Program Odnowy Wsi:
Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w przeciągu pięciu lat w Siedlcu w ramach odnowy wsi było:
• doposażenie terenu rekreacyjnego i domu spotkań,
• posadzenie alei orzechowej,
• prace konserwatorskie przy pomniku Św. Floriana.

W 2015 roku sołectwo zostało wyróżnione w kategorii „Najpiękniejsza wieś” w konkursie „Piękna Wieś Opolska”.

 

Źródło:
• https://izbicko.pl/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW