Sieroniowice

Sieroniowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 655

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zagospodarowanie skarpy przy Świetlicy Wiejskiej o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/