Siestrzechowice

Siestrzechowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2012

Wieś leży nad południowym brzegiem Jeziora Nyskiego. W sołectwie znajdują się ruiny zespołu pałacowego z XVI wieku.

Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji nową świetlicę wiejską z placem zabaw i siłownią zewnętrzną.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo Jeziora Nyskiego w miejscowości funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne.

Ze względu na dobre zarybienie jeziora, wieś jest odwiedzana zwłaszcza przez wędkarzy.

Sołectwo Siestrzechowice na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/So%C5%82ectwo-Siestrzechowice-1723359501313513/

 

liczba mieszkańców: 269

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w ramach odnowy wsi:

  • doposażenie świetlicy i placu przy świetlicy wiejskiej w 2019 roku,
  • zakup koszy oraz ławek na teren przy jeziorze w 2020 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w sołectwie Siestrzechowice o wartości 5 000 zł.                                                                       
  • „Zakładanie sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych, warsztaty” (2017 rok) – jest to kontynuacja zainicjowanego w poprzednim roku działania w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. W jego ramach sołectwo Łubniany na udostępnionej przez gminę działce założyło tradycyjny sad owocowy ze starymi odmianami drzew, tj,: jabłonie: Grafsztynek Prawdziwy, Książe Albrecht Pruski, Oliwka Żółta; czereśnie: Bϋttnera Czerwona, Schneidera późna, Vega; grusza: Konferencyjna, Faworytka (Klapsa), Bonkreta Williamsa; śliwa: Węgierka Zwykła, Renkloda Ulena, Królowa Wiktoria; wiśnia: Łutówka, Gubeńska oraz Pigwa Gruszkowa.

Źródło: