Skorochów

Skorochów

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2001

Sołectwo Skorochów posiada na swoim terenie dobrze wyposażoną świetlicę wiejską, wiatę grillową dwa place zabaw oraz nowoczesny parking na 50 samochodów.

Sołectwo może pochwalić się bardzo dobrze zagospodarowanymi terenami zielonymi, sadkiem owocowym oraz ciągiem pieszo-rowerowym.

Skorochów jest wsią turystyczną graniczącą bezpośrednio z Jeziorem Nyskim oraz znajdującymi się na tym terenie ośrodkami wypoczynkowymi. Obszar zbiornika wodnego objęty jest ochroną Natura 2000.

Przez Skorochów przebiegają szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze.

W sezonie letnim na terenie Sołectwa Skorochów odpoczywa i przebywa tysiące turystów z Polski i z zagranicy.

Stowarzyszenie “Nasz Skorochów”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skorochow https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Rozwoju-Wsi-Skorochow-1503909906535636/

liczba mieszkańców: 273

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w ramach odnowy wsi: remont świetlicy wiejskiej, wymiana drzwi, malowanie, odwodnienie budynku świetlicy od zewnątrz, a także założenie sadu owocowego, wyposażenie placu zabaw w nowe zabawki oraz wieloetapowa budowa ciągu pieszo-rowerowego w sołectwie.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup kosiarki spalinowej o wartości 5 000 zł.                                                                              
  • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok) w ramach projektu pn.“Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” polega na założeniu na terenie województwa opolskiego modelowych sadów składających się z rodzimych odmian drzew owocowych charakterystycznych dla regionu. Do tradycyjnych odmian drzew owocowych można zaliczyć blisko 20 szt. starych odmian w tym m.in.: jabłoni: Grafsztynek Prawdziwy, Książe Albert Pruski, Oliwka Żółta; czereśni: Bϋttnera czerwona, Schneidera późna, Kordia; grusz: Konferencja, Faworytka Bonkreta Williamsa; śliw: Węgierka Zwykła, Renkloda Ulena, Herman; wiśni: Książęca, Łutówka oraz Pigwy pospolitej. Przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego drzewka nasadzone zostały na działkach użyteczności publicznej znajdujących się głównie przy szkołach, przedszkolach, boiskach, obiektach sportowych, ośrodkach zdrowia, kościołach, w centrum wsi lub na terenie istniejących w przeszłości sadów.

 

Źródło: