Skrzypiec

Skrzypiec

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców:

 

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej
między Skrzypcem a Dytmarowem o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/