Śmicz

                           Śmicz

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

Jedna ze starszych wsi w gminie. W źródłach pisanych pojawia się w roku 1233, kiedy to wrocławski biskup Wawrzyniec włącza wieś Snagiż – Śmicz do parafii Kościoła Mariackiego w Kazimierzu. W 1333 wzmiankowany już jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W 1371 roku prawdopodobnie rycerz ze Śmicza, niejaki Henczke Barold de Smecz występuje w dokumentach księcia Bolesława opolskiego. Obecny kościół to późnobarokowy zbudowany w 1750 roku wg planów architekta Jana Innocentego Topera. Odnowiony w latach 1839-40 kiedy to wykonano nową nadbudowę wieży. Wewnątrz na sklepieniach polichromia wykonana około 1770 roku przez Franciszka Sebastiniego.
Jest jednym z największych sołectw, liczy obecnie 512 mieszkańców. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 1290,5 ha, z czego użytki rolne zajmują powierzchnię 1213,9 ha. Wysoka kultura gleby pozwala na osiąganie wysokich zbiorów opłacalnych upraw.

liczba mieszkańców: 466

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– wymiana aneksu kuchennego wraz z przeróbkami w świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/