Śmicz

                           Śmicz

   rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Jedna ze starszych wsi w gminie. W źródłach pisanych pojawia się w roku 1233, kiedy to wrocławski biskup Wawrzyniec włącza wieś Snagiż – Śmicz do parafii Kościoła Mariackiego w Kazimierzu. W 1333 wzmiankowany już jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W 1371 roku prawdopodobnie rycerz ze Śmicza, niejaki Henczke Barold de Smecz występuje w dokumentach księcia Bolesława opolskiego. Obecny kościół to późnobarokowy zbudowany w 1750 roku wg planów architekta Jana Innocentego Topera. Odnowiony w latach 1839-40 kiedy to wykonano nową nadbudowę wieży. Wewnątrz na sklepieniach polichromia wykonana około 1770 roku przez Franciszka Sebastiniego. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 1290,5 ha, z czego użytki rolne zajmują powierzchnię 1213,9 ha. Wysoka kultura gleby pozwala na osiąganie wysokich zbiorów opłacalnych upraw.

W Śmiczu znajduje się:

  • kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z malowidłami Franza Sebastiniego z XVIII wieku,
  • szkoła podstawowa założona w 1832 roku,
  • budynek OSP powstałej w 1922 roku,
  • pomnik poległych w wojnach światowych.

W Śmiczu istnieje świetlica wiejska z zapleczem kuchennym, będąca miejscem spotkań mieszkańców. Przy szkole mieści się plac zabaw.

Na terenie przy plebanii znajduje się park wiejski pielęgnowany przez tutejszego proboszcza i mieszkańców. Przez Śmicz przebiega trasa rowerowa, która prowadzi od Białej przez Prężynę, Miłowice, Śmicz, Pleśnicę, Grabinę, Otoki i Wasiłowice.

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza

Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiczu

liczba mieszkańców: 451

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w ramach odnowy wsi:

  • wykonanie nowego podjazdu do remizy OSP,
  • budowa mini boiska treningowego do piłki nożnej,
  • budowa wiaty rekreacyjnej,
  • remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – wymiana aneksu kuchennego.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Wymiana aneksu kuchennego wraz z przeróbkami w świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/