Smogorzów najlepszy w kraju!

Podczas finału VII edycji krajowej konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w Przelewicach (woj. zachodniopomorskie), 18 maja, sołectwo Smogorzów z gminy Namysłów zdobyło  I miejsce w kraju za projekt  pn. „Wizualne wyróżniki Smogorzowa, pierwszej siedziby biskupstwa śląskiego”. Smogorzów pokonał 15 konkurentów z pozostałych województw.

Realizowany od 2015 do 2023 roku projekt Smogorzowa zbudowany jest wokół legendy o szerzącym zniszczenie w okolicznych miejscowościach smoku, z którym uporali się dawni mieszkańcy miejscowości. W ramach projektu przy drogach, na wjazdach do wsi powstały rzeźbione, drewniane „witacze” z wizerunkiem smoka, szlak turystyczny z grą terenową, mural tematyczny przedstawiający smoczą legendę, okolicznościowe kasowniki, tablice informacyjne nt. wsi i legendy o smoku, logotyp „Smoczej wsi” na budynku przystanku autobusowego, broszura o tematyce historycznej oraz miejscowe pocztówki i znaczek turystyczny. Ten kompleksowy projekt, dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu i pomysłowości mieszkańców wsi pozwolił stworzyć ciekawą, atrakcyjną wieś tematyczną, którą już dziś odwiedzają liczni turyści i pasjonaci historii. Mieszkańcy Smogorzowa we wrześniu ubiegłego roku, jak odbierali nagrodę za najlepszy projekt w regionie podkreślali, że od wielu lat pracują na to, żeby miejscowość wyglądała pięknie. – Tak samo jak sołectwo, tak i Stowarzyszenie „Nasz Smogorzów”, pracujemy, aby sołectwo było piękne. Smoki towarzyszą nam od kilkunastu lat. Najważniejszy projekt, który ostatnio zrealizowaliśmy, to piękny mural nt. smogorzowskiej legendy. Smok nam towarzyszy na materiałach, pocztówkach, znaczkach pocztowych, jest logo naszego stowarzyszenia – mówili mieszkańcy Smogorzowa.

Ideą organizowanego  od 7 lat wspólnie przez Samorząd Województwa Opolskiego z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”  jest aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Promowane są inicjatywy wzmacniające integrację mieszkańców oraz korzystnie wpływające na warunki życia na wsi.  Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Przez ostatnie 7 lat opolskie sołectwa stawały na krajowym podium wiele razy. Pierwsze miejsce zdobyło dotychczas sołectwo Wojciechów (gm. Olesno) w 2018 r. za „Chatkę pod brzozami” oraz w 2022 r. sołectwo  Ciepielowice (gm. Dąbrowa) za projekt  „Ciepielowisko – zielona przystań”. II miejsce w 2022 r. wywalczyły Górki (gm. Prószków)  za „Świetlicę wiejską w Górkach godna XXI wieku – remont pomieszczeń świetlicowych”  i dwa razy sołectwa z naszego województwa przywiozły trzecie miejsca za: „Plac rekreacyjno-sportowy w Prądach miejscem integracji i zabawy” – Prądy (gm. Dąbrowa)  oraz „Stodoła – nowoczesność z nutą tradycji” – Brożec (gm. Walce) . Na uwagę zasługuje fakt, że w tych wsiach były to przemyślane, kompleksowe, długofalowe projekty, a wkład własny, praca mieszkańców i pozyskane środki z innych źródeł przewyższały (ponad 50%) środki finansowe jakie otrzymały sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2017 – 2023 w edycji wojewódzkiej konkursu uczestniczyły 72 opolskie sołectwa, otrzymując nagrody na łączną pulę 124 tys. zł

Na Opolszczyźnie 61 gmin zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim posiada w swoich budżetach  wyodrębnione środki na ten cel.