Smolice

Smolice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Obiektami zasługującymi na uwagę są mały kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej, filialny parafii w Radzikowicach, a także budynek po starej kuźni.

Centrum życia wiejskiego jest świetlica wiejska i teren przylegający, na którym zlokalizowany jest plac zabaw

 

Rys historyczny: 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z około 1300 roku.

liczba mieszkańców: 99

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w sołectwie były: remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (utworzenie placu zabaw, budowa altany).

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Smolicach o wartości  5 000 zł. 

 

Źródło: