Sowin

                Sowin

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2012

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 484

 

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zakup urządzeń zabawowych na boisku w Sowinie o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/