Sowin

                Sowin

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2012

Wieś o charakterze rolniczo-usługowym.

We wsi znajduje się zabytkowa kaplica z XIX w., świetlica wiejska z salą taneczną i zapleczem kuchennym oraz remiza OSP z małą salką spotkań. W remizie wyeksponowano konny wóz strażacki z początku XX w.

Jako teren rekreacyjny można uznać plac obejmujący boisko, altanę, miejsce grillowe, siłownię zewnętrzną, plac zabaw.

W sołectwie odbywa się charakterystyczna impreza – Skoczki. W Wielką Środę mieszkańcy porządkowali domostwa i wyrzucali niepotrzebne rzeczy, które później wspólnie palili. Obecnie reaktywowano tradycję i mieszkańcy wspólnie biesiadują przy symbolicznym ognisku.

Walorem przyrodniczym z całą pewnością jest fakt, iż wieś otoczona jest lasami – Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Lasy obfitują w jagody i grzyby. Występujące Łąki Sowińskie są stanowiskiem żurawia.

W pobliżu wsi przebiega ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Skrajem Dawnej Puszczy”.

Sowin na Facebooku https://www.facebook.com/solectwosowin/

Ochotnicza Straż Pożarna w Sowinie https://pl-pl.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-Sowinie-194938727368749/

liczba mieszkańców: 487

 

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi projektami zrealizowanymi w ramach odnowy wsi są utworzenie terenu rekreacyjnego przy boisku, remont i doposażenie sali świetlicowej, renowacja i ekspozycja konnego wozu strażackiego z początku XX w., jak również zagospodarowanie stawu w centrum wsi.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup urządzeń zabawowych na boisku w Sowinie o wartości  5 000 zł.
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło: