Spotkanie laureatów konkursów „Piękna Wieś Opolska” i „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Urząd marszałkowski podsumował konkursy: Piękna Wieś Opolska oraz Fundusz Sołecki. Podczas spotkania w Mosznej zaprezentowano również możliwości, z jakich mogą korzystać mieszkańcy wsi.

 

– W naszym województwie jest ponad 1000 sołectw. To wręcz lawina pomysłów i inicjatyw. Na realizację przedsięwzięć mieszkańcy mają pieniądze z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, Funduszu Sołeckiego, grantów. Naszą rolą jest wzmacnianie liderów, przedsiębiorczości oraz pomagania w rozwoju wsi – mówi Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcin Oszańca  dodaje, że w tym roku do konkursu Piękna Wieś Opolska zgłosiły się 22 sołectwa. – Pierwszy raz mieliśmy kategorię „debiut”. Dzięki temu odkryliśmy wiele pięknych miejsc. Ta idea sprawdziła się. Dziś mamy okazję do opowiedzenia o konkursie i przedstawienie dalszej oferty współpracy. Zachęcamy do udziału w konkursach, których jest ponad siedemdziesiąt – mówi Marcin Oszańca.

Poseł Ryszard Wilczyński, pomysłodawca programu Odnowy Wsi cieszy się, że mimo upływu czasu, nadal cieszy się on ogromną popularnością. – W 27 roku funkcjonowania tego programu powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak na nowo zmobilizować ludzi do zmiany życia na wsi. To powinno być miejsce, do którego chce się wracać, mieszkać tu i prowadzić inicjatywy. Te pomysły powinny nawiązywać do możliwości cyfrowych. Odnowa Wsi 2.0, to włączenie młodych i przedsiębiorczych do nowej jakości życia na wsi – mówi Ryszard Wilczyński.

O tym, jak zmieniło się życie na wsi, mówi Judyta Kłonowska liderka wiejska z Lewina Brzeskiego. – Przystąpiliśmy do konkursu związanego z Funduszem Sołeckim. Wyremontowaliśmy naszą świetlicę wiejską. Większość prac wykonali mieszkańcy. Z otrzymanych pieniędzy zakupiliśmy materiały. Ta świetlica była budowana przez naszych przodków, dlatego mamy do niej ogromy sentyment. Odbywa się tam wiele spotkań dla dzieci, młodzieży, seniorów. Jest to również miejsce otwarte dla przyjezdnych – zaznacza Judyta Kłonowska.

Tekst pochodzi ze strony: https://www.opolskie.pl/