Sprzęcice

Sprzęcice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Sołectwo Sprzęcice jest jedną z najmniejszych miejscowości w gminie Izbicko.

W centrum miejscowości znajduje się staw, teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci i domkiem sołeckim.

Wieś posiada kaplicę św. Jacka i krzyż przydrożny.

Obszar miejscowości Sprzęcice leży na obrzeżach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Położony jest blisko rezerwatu przyrody Ligota Dolna o bogatej florze i faunie.
W miejscowości można rozkoszować się pięknym widokiem na Górę Świętej Anny.

Przez miejscowość przebiegają trasy rowerowe.

liczba mieszkańców: 117

Program Odnowy Wsi:
Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w przeciągu pięciu lat w Sprzęcicach w ramach odnowy wsi było doposażenie terenu rekreacyjnego, domku sołeckiego, a także remont kaplicy św. Jacka.

Źródło:
• https://izbicko.pl/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW