Stare Budkowice

                Stare Budkowice

       rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Stare Budkowice to jedna z najstarszych wsi na terenie gminy Murów.

Życie społeczno-kulturalne mieszkańców skupia się wokół centrum wioski, gdzie znajduje się m.in. biblioteka, kościół, świetlica.

Sobotnie poranki na rynku w Starych Budkowicach to nie lada przeżycie – mnóstwo ludzi, kolejki w sklepach, gdzie spotykamy trzy generacje na zakupach, ale jednocześnie na rozmowach, co najczęściej kończy się tym, że zakup bułek i masła w Budkowicach trwa co najmniej godzinę.

Mieszkańcy znani są z organizacji dużych imprez w duchu bawarskiej kultury chmielnej i najbardziej znanej w tym obszarze imprezy – Oktoberfest.

Wioska posiada wypielęgnowane boisko z zapleczem, duży plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną dla dorosłych oraz pięknie wyremontowaną farską stodołę, w której znajduje się izba regionalna, a często też odbywają się tam różnego rodzaju spotkania i koncerty.

Stare Budkowice usytuowane są w dolinie Budkowiczanki, a obrzeża wioski otoczone są śródleśnymi łąkami i polami uprawnymi. Dolina Budkowiczanki na tym obszarze kryje wiele gatunków ptaków i drobnych ssaków. Nierzadko dolina ta stanowiła teren obserwacyjny dla przyrodników i badaczy.

Przez wioskę nie prowadzi wszakże wytyczony szlak turystyczny, bądź edukacyjny, jednakże przyległy do niej teren urzeka walorami przyrodniczymi – lasy sosnowo-bukowe, łąki siedliskowe i rzeka Budkowiczanki ze swoimi urokliwymi zakątkami i cennymi zasobami fauny i flory.

Stowarzyszenie Budkowice https://pl-pl.facebook.com/STowarzyszenieBudkowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Budkowicach

Stowarzyszenie Artystyczne “Spotkanie” w Dębińcu

liczba mieszkańców: 1101

 

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez grupę odnowy wsi należy organizacja Oktoberfestu, odbywający się co roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup sprzętu w celu doposażenia OSP Stare Budkowice o wartości  5 000 zł.
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok) w ramach projektu pn.“Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” polega na założeniu na terenie województwa opolskiego modelowych sadów składających się z rodzimych odmian drzew owocowych charakterystycznych dla regionu. Do tradycyjnych odmian drzew owocowych można zaliczyć blisko 20 szt. starych odmian w tym m.in.: jabłoni: Grafsztynek Prawdziwy, Książe Albert Pruski, Oliwka Żółta; czereśni: Bϋttnera czerwona, Schneidera późna, Kordia;  grusz: Konferencja, Faworytka Bonkreta Williamsa; śliw: Węgierka Zwykła, Renkloda Ulena, Herman; wiśni: Książęca, Łutówka oraz Pigwy  pospolitej. Przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego drzewka nasadzone zostały na działkach użyteczności publicznej znajdujących się głównie przy szkołach, przedszkolach, boiskach, obiektach sportowych, ośrodkach zdrowia, kościołach, w centrum wsi lub na terenie istniejących w przeszłości sadów.   

Źródło: