Stare Kotkowice, gm. Głogówek

Stare Kotkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

Stare Kotkowice położone są na skrzyżowaniu historycznych szlaków kupieckich (bursztynowy i solny).

Miejscowość dysponuje obiektami sportowymi z wydzielonymi miejscami na plac zabaw oraz boiskiem do siatkówki i innych dyscyplin.

We wsi znajduje się także świetlica oraz zapleczem kuchennym, które jest wykorzystywane zarówno do organizacji spotkań jak i przygotowania okolicznościowego poczęstunku.

Rys historyczny: 

Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy. Pierwsza z nich związana jest z kuciem koni, a druga z pobytem mnichów
(„der Kuttentrager” oznacza mnicha, czyli Alt Kuttendorf to stara mnisia wieś).

Pierwsza wzmianka znajdująca się w kronikach z XIII w., to zapis w akcie darowizny księcia Kazimierza Opolskiego
dla klasztoru w Czarnowąsach.

Obecny kościół murowany pw. św. Barbary pochodzi z 1847 r.

        

Źródło:

 

Koło Związku Śląskich Kobiet Wiejskich Stare Kotkowice 

Ochotnicza Straż Pożarna Stare Kotkowice

Liczba mieszkańców: 387

 

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi podjęto poniższe przedsięwzięcia:

  • modernizacja i utrzymanie infrastruktury  wiejskiej,
  • wyposażenie świetlicy wiejskiej,
  • budowa boiska wielofunkcyjnego.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Wyposażenie świetlicy o wartości  5 000 zł.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi (2017).