Stare Koźle

                  Stare Koźle

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

Najstarsza miejscowość na terenie Gminy Bierawa, licząca 504 ha. Pierwsza wzmianka o osadzie jest datowana na 1223 r. i pochodzi z pisemnego poświadczenia przekazania ze Starego Koźla 40 urn miodu kościołowi św. Mikołaja w Cieszynie. Prawdopodobnie mieścił się tutaj najstarszy gród kozielski, który – jak podają źródła historyczne – został zniszczony przez Bolesława Wstydliwego w roku 1273. W wyniku tego panujący wtedy Władysław (brat Mieszka, księcia opolskiego) zarządził budowę zamku kozielskiego, jednak po lewej stronie rzeki. Nowe miasto nazwano Koźlem, a poprzednią siedzibę grodu – Starym Koźlem. W sołectwie znajduje się zabytkowy kościół, o którym pierwsze zapiski pochodzą z 1335 roku. Samo powstanie parafii datuje się na rok 1480. Dzisiaj w sołectwie działa Szkoła Podstawowa, przedszkole, remiza OSP, LZS oraz klub wiejski z punktem bibliotecznym, który jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Centrum wsi zdobi Letnie Centrum Integracji Mieszkańców, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy integracyjne. Stare Koźle jest uczestnikiem programu Odnowa Wsi Opolskiej.

W/w informacje ze strony Gminy Bierawa: https://bierawa.pl/1974/solectwo-stare-kozle.html

liczba mieszkańców: 849

OSP Stare Koźle

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– doposażenie boiska -orlik w Starym Koźlu  o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/