Stare Siołkowice

Stare Siołkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

 

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 1922

 

Najciekawsze projekty: