Stare Siołkowice

Stare Siołkowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

Wizytówką miejscowości jest zadbane i estetyczne parkowe centrum wsi, które zaprasza do relaksu i historycznej wędrówki. Obok znajduje się tablica informacyjna wskazująca ciekawe miejsca w sołectwie. Na ścieżkach spacerowych umiejscowione są tabliczki z kodem QR ukazujące historię danego miejsca.

Na terenie miejscowości znajduje się Izba Pamięci i pomnik Jakuba Kani – tutejszego poety, ludowego pisarza i działacza oświatowego. Głównym miejscem spotkań mieszkańców plac zabaw oraz świetlica wiejska.

Na terenie miejscowości znajdują się Ochotnicza Straż Pożarna wraz ze strażnicą, Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Sołectwo posiada zabytkowy kościół oraz cmentarz parafialny. Szczególnie cenną wartością w zachowaniu krajobrazu jest 17 przydrożnych kapliczek, 14 krzyży i 2 figury, o które dbają mieszkańcy sołectwa.

W miejscowości znajdują się stawy wraz z podestami spacerowymi a także skwerki otoczone bogatą i różnorodną roślinnością. Mieszkańcy miejscowości korzystają z dobrze oznakowanych ścieżek spacerowych i rowerowych.

Na pięknie zagospodarowanym terenie otoczonym drzewami i bogatą roślinnością znajduje się rodzinny plac zabaw.

Strona internetowa sołectwa Stare Siołkowice  https://staresiolkowice.pl/

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice

Ochotnicza Straż Pożarna wraz ze strażnicą w Starych Siołkowicach https://www.facebook.com/OSP.Stare.Siolkowice

KS Inter Siołkowice

Ośrodek rehabilitacyjny wraz z SPA – https://www.facebook.com/RehaVital-512099088930456

Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – https://www.facebook.com/Warsztaty-Terapii-Zaj%C4%99ciowej-w-Starych-Sio%C5%82kowicach-114930079911331

liczba mieszkańców: 1912

Program Odnowy Wsi:

Mieszkańcy z sukcesem angażują się w rozwój swojej miejscowości.

W sołectwie odbywa się szereg wydarzeń cyklicznych, wśród których należy wymienić:

 • Wodzenie niedźwiedzia – śląski zwyczaj wypędzania zimy,
 • Rosenmontag – różowy poniedziałek – ostatni poniedziałek karnawału,
 • Marzanki – lokalny zwyczaj związany z kultywowaniem rodzimej, siołkowickiej tradycji – wystawianie w oknach domów przystrojonych lalek, ozdobionych zielonymi gałązkami i kolorowymi wstążeczkami. Lalki informują o obecności w domach panien na wydaniu,
 • Majówka u farorza – wydarzenie organizowane w ogrodzie przy kościele,
 • Kiermasz Adwentowo-Świąteczny – wydarzenie organizowane na podwórku plebani,
 • Festiwal Piosenki Świątecznej – organizowany przy restauracji Stantin.

Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat: 

 • zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, a urządzenia sołectwo wygrało w krajowym konkursie „Podwórko NIVEA”,
 • zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu,
 • projekt promocyjny Niech poznają nas inni – wydanie folderu „Siołkowice zapraszają” wraz z przygotowaniem gadżetów (smycz, przypinka do kluczy, długopis, magnesy z wizerunkiem ronda i kościoła, linijka drewniana).
 • projekt Herb Starych Siołkowic będący znakiem promocyjnym sołectwa

W roku 2010r. wieś zwyciężyła w kategorii „Najpiękniejsza wieś” konkursu „Piękna Wieś Opolska”, a w 2005 roku została wyróżniona w tej samej kategorii. W 2017 roku Stare Siołkowice zdobyły II miejsce w kategorii „Wieś XX-lecia”, natomiast w 2012 roku zostały wyróżnione w kategorii „Wieś XV-lecia”.

Miejscowość Stare Siołkowice należy do Krajowej Sieci Najciekawszych Wsi, a w 2019 roku otrzymała certyfikat przynależności.

Najciekawsze projekty:

 • „Na rzecz rozwoju i przyszłości – doposażenie w sprzęt w celu poprawienia standardu i poszerzenia skali działalności” – zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice otrzymało dofinansowanie w wysokości 4 687 zł.
 • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.
 • „Niech poznają nas inni – promocja wsi Stare Siołkowice” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi w 2018 r. Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice otrzymało dotację w wysokości 10 094 zł.

Źródło: