Stary Paczków

Stary Paczków

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Stary Paczków jest „ulicówką” – wsią jednodrożną o zwartej zabudowie po obu stronach drogi, wyglądem przypomina nieco miejską ulicę.

Na fragmentach głównej drogi wioski doskonale zachowała się zabytkowa kostka brukowa. We wsi znajduje się zabytkowy kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z XV wieku.

Kościół i zwarta zabudowa zwana „ulicówką” należą do zabytków architektury.

We wsi znajdują się: świetlica wiejska, plac spotkań i boisko sportowe.

Sąsiedztwo Nysy Kłodzkiej i Jeziora Otmuchowskiego to raj dla wędkarzy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Paczkowie

liczba mieszkańców: 451

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach odnowy wsi:

  • zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego,
  • remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej

Najciekawsze projekty:

  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.
  • Projekt „Zakładanie sadów drzew owocowych” (2016 rok) w ramach projektu pn.“Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” polega na założeniu na terenie województwa opolskiego modelowych sadów składających się z rodzimych odmian drzew owocowych charakterystycznych dla regionu. Do tradycyjnych odmian drzew owocowych można zaliczyć blisko 20 szt. starych odmian w tym m.in.: jabłoni: Grafsztynek Prawdziwy, Książe Albert Pruski, Oliwka Żółta; czereśni: Bϋttnera czerwona, Schneidera późna, Kordia; grusz: Konferencja, Faworytka Bonkreta Williamsa; śliw: Węgierka Zwykła, Renkloda Ulena, Herman; wiśni: Książęca, Łutówka oraz Pigwy pospolitej. Przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego drzewka nasadzone zostały na działkach użyteczności publicznej znajdujących się głównie przy szkołach, przedszkolach, boiskach, obiektach sportowych, ośrodkach zdrowia, kościołach, w centrum wsi lub na terenie istniejących w przeszłości sadów.

Rys historyczny: 

Wieś po raz pierwszy została wzmiankowana 16.12.1261 roku.

Źródło: