Steblów, gm. Krapkowice

Steblów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2016

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców: 1040

 

Steblów na Facebooku

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów

Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie

 

Jej nazwę wyprowadza się od nazwy osobowej „Stebel”.

Steblów to miejscowość o charakterystyce typowo wiejskiej.

W Steblowie znajdują się dwie zabytkowe murowane kapliczki z I połowy XIX wieku. Jedna z nich pochodzi z 1807 roku.

Głównym miejscem spotkań i imprez jest Plac Wiejski przy ulicy Szkolnej. Obok położona jest remiza OSP Steblów, w której mieści się świetlica, dalej idąc ulicą znajduje się Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie, z przedszkolem i placem zabaw.

Przez Steblów płynie rzeka Osobłoga, wpadająca później do Odry. Przy ulicy Wiejskiej zakorzeniona jest stara lipa drobnolistna zapisana jako pomnik przyrody. Ścieżka rowerowa prowadząca przez Steblów cieszy się dużą popularnością.

Pomnikiem przyrody jest lipa drobnolistna (Tilia cordata), która rośnie na polu przy drodze na ul. Wiejskiej. Drzewo liczy ponad 300 lat, liczy 21 m wysokości i 460 cm obwodu.

 

Program Odnowy Wsi:

Przebudowa dróg, w tym drogi Steblów-Nowy Młyn, przebudowa placu zabaw przy Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej, termomodernizacja remizy OSP, tradycyjne wodzenie niedźwiedzia, zagospodarowanie terenu, organizacja balu karnawałowego dla dzieci, organizacja środy żurowej, współorganizacja turnieju siatkówki dla mieszkańców, organizacja dożynek wiejskich, organizacja Weihnachstfajeru, utrzymanie terenów zielonych to zadania realizowane przez mieszkańców sołectwa w ramach odnowy wsi.

 

Rys historyczny: 

W dokumentach średniowiecznych Steblów pojawił się po raz pierwszy w 1294 roku w dokumencie księcia opolskiego Bolesława jako „Styblow”.

W dokumencie papieskim z 1302 roku wioska ta została wymieniona, jako „de Stebbulou”. W topografii Śląska z 1845 roku obok ówczesnej urzędowej nazwy tej miejscowości „Stoblau” podano też nazwę „Steblów”.

 

Źródło: