Steblów

Steblów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

W latach 1854-1856 wybudowano w Steblowie pałac w stylu neoklasycystycznym. Pałac otacza park naturalistyczny o wielkości około 2,5 ha.

We wsi znajduje się świetlica wiejska oraz kapliczka Matki Boskiej Różańcowej.

Na obrzeżach Steblowa przebiega najdłuższa ścieżka rowerowa na Opolszczyźnie, powstała po nieczynnej linii kolejowej.

Przez Steblów przebiega potok Cisek.

liczba mieszkańców: 242

Program Odnowy Wsi:

W ramach działań związanych z poprawą warunków życia w sołectwie wybudowano chodnik, tym samym zwiększając bezpieczeństwo na drogach.